Общ и подробен устройствен план | Sofia Development Plan

Development Plan Fragment

scale 1 : 5 000 scale 1 : 2 000 scale 1 : 1 000 Development Plan Legend

scale 1 : 5 000 scale 1 : 2 000 scale 1 : 1 000 Legend

Източници | Sources - sofproect.com | gis-sofia.bg (isofmap)