Задание | Assignment

аssignment

Към Вас се е обърнал собственик, който е придобил съществена собственост в карето зад Съдебната палата. Кварталът опира на улиците "Алабин", "Позитано", "Княз Борис 1" и "Лавеле".

Собственикът притежава в момента около 1/2 от имотите (земя и сгради) и се опитва да закупи и останалите имоти. Той не е сигурен какво ще прави, когато придобие всичките имоти от този квартал. Стремежът му е да спечели колкото е възможно повече в дългосрочен план.

Не Ви е даден списък на собствениците и наемателите, но е допустимо, след като направите оглед на имотите да правите разумни допускания по отношение на тях, както и за плащаните наеми и срокове на договорите за наем.

Собственикът се интересува как ще управлявате недвижимите имоти през следващите десет години.

Изложете ясно:

1. Описанието на недвижимите имоти в портфейла.

2. Стратегията за портфейла от недвижими имоти.

З. Политиката при използване на недвижимите имоти.

4. Рутинните въпроси, с които ще се занимавате.

5. Проучванията и анализите, които ще извършите.

Забележки:

1. При разработването на доклада може да правите разумни допускания за имотите.

2. При представянето на доклада за Вашата управленска философия бъдете убедителен, че сте способен.

УСПЕХ!

София, април 2008 г.

Доц. д-р инж. А. Делиева

Доц. д-р инж. А. Стоева

Изтеглете текста на страницата | Download text of the page