Общ и подробен устройствен план | Sofia Development Plan

Development Plan Fragment
scale 1 : 5 000
scale 1 : 2 000
scale 1 : 1 000
Development Plan Legend
scale 1 : 5 000
scale 1 : 2 000
scale 1 : 1 000
Detail Development Plan Legend
scale 1 : 5 000
scale 1 : 2 000
scale 1 : 1 000
Legend

Източници | Sources - sofproect.com | gis-sofia.bg (isofmap)